+36 (30) 585-4681 info@varbausystem.hu

oktatás és egyéb szolgáltatások

Munkavédelem

munkáltatóknak, a biztonságos munkavégzés érdekében

A munkáltatók felelőssége és kötelessége megteremteni az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzést, annak érdekében, hogy a munkahelyi balesetek és az egészségkárosodást megelőzzék. 

szolgáltatás

kockázatértékelés

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel. Ennek keretében köteles minőségi, illetve szükség esetén mennyiségi szempontból értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. 

A Vár-Bau System megbízható és hiteles segítség a kockázatértékelés elkészítésében.

KÉPZÉS

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

 • munkába álláskor,
 • a munkahely vagy munkakör megváltozásakor,
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, 
 • munkaeszköz átalakításakor,
 • új munkaeszköz üzembe helyezésekor, 
 • új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A Vár-Bau System e képzések szakszerű biztosításában is segít!

egyéb munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink
  • Munkavédelmi dokumentációk elkészítése 

  • Havi munkavédelmi szakfeladatok ellátása

  • Munkabalesetek kivizsgálása

  • Oktatások és képzések lebonyolítása

  • Hatósági ellenőrzésekre való felkészítés

  • Segítünk a munkavédelmi eszközök beszerzésében

  a biztonságos munkavégzésért